Data

Grundlag & optimering

Data er i dag et af de bedste værktøjer til at analysere og optimére din online tilstedeværelse, hvad enten det er på websites, -shops eller de sociale medier.

Data-tracking giver dig indsigt i dine brugere og mulighed for at analysere deres online adfærd. På den måde skabes et grundlag for at træffe data-baserede beslutninger, når websited skal udvikles og optimeres, og kan på den måde optimére brugerens oplevelse af sitet.

Vi sikrer en korrekt opsætning af data-tracking på dit website, så du får adgang til et godt datagrundlag om dit website og forretning. De nødvendige data-indsigter der er særligt nødvendig, varierer meget fra case til case. Vi hjælper med at sortére i dataen og finder frem til de indsigter, der er relevante for optimering.

Et vigtigt værktøj til at kunne overskue den indsamlede data er visualisering af dataen. Vi fremlægger den indsamlede data i dashboards og rapporter, så det er nemt at få et hurtigt overblik over din website og forretning.

Data

Oversigtsliste

Databaseret research og designudvikling

Vi anvender blandt andet databaserede indsigter som udgangspunkt i de forskellige faser af brand- og designudviklingen.

Opsætning af Google Analytics

Google Analytics er et af verdens mest udbredte værktøjer til samling og analyse af data fra digitale produkter. Vi sikrer en rigtig opsætning, så der er adgang til den nødvendige data.

Opsætning af tests

For at optimere et digitalt produkt er det løbende vigtigt at teste muligheder for at optimerer produktet. Vi kan vejlede og opsætte de rigtige testmetoder til at optimere jeres produkt.

SoMe

Vi opsætter, samler og analyserer data fra jeres SoMe-kanaler, så det er muligt at skabe data-baseret optimering af indhold på tværs af de forskellige medier.

Dashboards og rapportering

Vi sammensætter dashboards med datavisualiseringer og rapporter, som fremlægger de vigtigste indsigter om jeres digitale produkts performance nemt og overskueligt.

Brugertest

Vi designer og udvikler websites bygget på æstetiske og unikke designs, og som er testet af på målgruppens brugere.

Cases